UKŁAD NAWĘGLANIA KOTŁA KPL.200-350 KW / EKO B. MOT