Podajnik ślimakowy typ AZP-100 MR - miałowo-obrotowy